Class E amplifier


In de Electron (juli 2023) staat een artikel over een Klasse E versterker. Auteur is Johan Maas (PA3GSB).

Het interessante is de combinatie ZVS/ZCS/HF Amplifier.

Er wordt o.a. verwezen naar:

Een andere interessante bron is het artikel van Arturo Mediano and
Francisco Javier Ortega-González uit 2018
.

Qua aansturing is o.a. Ludens er uitgebreid mee bezig geweest

Een youtube-mens met eenvoudige uitleg is bijvoorbeeld deze van FesZ electronics (is een serie inclusief documentatie)